قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

قفسه بندی و میز چک اوت فروشگاهی در پادوا

 

تجهیز و اجرای قفسه بندی فروشگاهی و میز چک اوت فروشگاهی برای

یک سوپر مارکت زنجیره ایی در شهر پادوا در ایتالیا

به مساحت 3500 متر مربع  با استفاده قفسه فروشگاهی و چک اوت

از شرکت سیداک و سوپر 6/5/4 از متال سیستم.

 

قفسه بندی فروشگاهی

قفسه بندی فروشگاهی

قفسه بندی فروشگاهی

قفسه بندی فروشگاهی

میز چک آت فروشگاهی

میز چک اوت فروشگاهی

میز چک آت فروشگاهی

میز چک اوت فروشگاهی


All News