قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

قفسه بندی انبار

قفسه بندي پانل راك
قفسه بندي پالت راك
قفسه بندي درايوين راك
قفسه بندي پيچ و مهره اي

قفسه بندي كانتي لور(بازويي)

قفسه بندي خود تغذيه
نيم طبقه پيش ساخته
پالت باكس پالت پالت بشكه


قفسه بندي نيمه سنگين پانل راك
جهت انبار هاي مواد اوليه ، يا محصول يا قطعات كه اجناس بصورت دست بارگذاري مي شوند.
مناسب جهت بارهاي حجيم و نيمه سنگين.
امكان بارگذاري تا حداكثر ارتفاع سالن و جابجائي آسان طبقات با توجه به ارتفاع كالا.
قابليت نصب راهروبندي در ارتفاع يا مسقف كردن آن.

قفسه بندي سنگين پالت راك
جهت انبار هاي مواد اوليه ، يا محصول يا قطعات يدكي كه اجناس بوسيله پالت نگهداري مي شوند.
بارگزاري به وسيله ليفتراك و عرض راهرو ها با توجه به نوع ليفتراك
امكان بارگذاري تا حداكثر ارتفاع سالن و جابجائي طبقات با توجه به ارتفاع كالا.
طراحي و ساخت با توجه به وزن كالا و تحمل بار.
دسترسي آسان به كالا و قابليت باز و بسته كردن سريع قفسه ها.
طراحي دهانه بازوها و فريم ها براساس ابعاد پالت
قفسه بندي پيچ و مهره اي سبك و نيمه سنگين
جهت انبار هاي مواد اوليه ، قطعات يدكي و ابزار آلات كه بصورت دست بارگذاري مي شوند.
رايج ترين سيستم قفسه هاي پيچ و مهره اي در دو نوع نيمه سنگين و سبك طراحي مي شود.
مناسب جهت بارهاي كم حجم
امكان بارگذاري تا حداكثر ارتفاع سالن و جابجائي آسان طبقات
قابل اجراء در 1 الي 4 طبقه و قابليت نصب راهرو بندي ، پلكان و نرده كشي
امكان مسقف نمودن طبقات فوقاني و استفاده بهينه از فضا
مناسب جهت انبار كالا و مواد در ابعاد مختلف

مزنين و نيم طيقه پيش ساخته
جهت سالن هاي توليد و دفاتر كار و نمايشگاه
بي نياز از عمليات ساختماني
كليه اتصالات با پيچ و مهره
صرفه جويي در سطح زير بنا و نصب سريع
امكان استفاده در ابعاد دلخواه
درايوين راك
جهت انبار هاي مواد اوليه و محصول
مختص باگذاري در انبارهاي تك محصولي
محل بارگذاري:محل تردد ليفتراك مي باشد
حمل كالابا پالتهاي مخصوص بوسيله ليفتراك
انبارداري با روش LIFO يا FIFO
امكان استفاده حداكثر از فضا جهت انبارداري

سيستم قفسه بندي نيمه سنگين و سنگين كانتي لور
جهت انبار بارهاي شاخه اي از قبيل لوله ، پروفيل ،ورول ورق
قابل اجرا در ارتفاعات مختلف و ابعاد متنوع در بازو و دهانه
سهولت بارگذاري به صورت ليفتراك