قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

قفسه نیمه سنگین


نوعی از قفسه بندی است برای بارگذاری اقلام با ترکیبی از سبک و نیمه سنگین تا تحمل 300 کیلو گرم در هر طبقه بصورت بارگذاری دستی در سطح طبقه یا در ظروف نگهداری؛ در این نوع سیستم نیز ارتفاع متغیر بوده و بسته به نیاز مشتری تا سه طبقه امکان افزایش ارتفاع را دارا می باشد.