قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

نیم طبقه راک

عکس شماره ۲ ساختن یک نیم طبقه پیش ساخته امروزه به عنوان یک راه حل سریع و بدون نیاز به مصالح ساختمانی مورد توجه بسیاری از کارخانه ها وکارگاهای تولید وفروشگاها می باشد نیم طبقه راک تحمل بار بیشتری دارد وشما می توانید از دهانه بلند این سیستم استفاده کنید