قفسه بندی دست دوم انبار پاشایی

انواع قفسه بندی انبار( تصاویری واضح وگویا از انواع قفسه بندی)09125551658

پالت راک راهرو باریک

سیستم پالت راک برای اقلام سنگین وحجیم مورد استفاده قرار میگیرد این اقلام روی پالتهای مسطح یا دیواره دار توسط لیفتراک جابجا می شوند پالت راک متناسب با ارتفاع سالن وزن اقلام تا چند طبقه قابل اجراست وبا توجه به ارتفاع بار قابل تنظیم است وارتفاع پایه راک طبق ارتفاع سوله افزایش می یابد برای استفاده مفید از فضای انبار از پالت راک راهرو باریک استفاده می کنند که با لیچتراک بارگیری می شود وبرای ارتفاع بیشتر از ۱۱ متر از نرو تراک استفاده میگردد